Όροι Χρήσης

www.pitropakis.gr

Πνευματική ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου pitropakis.gr διατίθεται στους επισκέπτες ως προϊόν έρευνας για Αυστηρά Προσωπική χρήση.
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας pitropakis.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.
Συνεπώς το περιεχόμενο δε δύναται να αποτελέσει εν, μέρει ή ολόκληρο, αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, μετάδοσης ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο.
Εξερείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνο αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε ένα απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση.
Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας αποδέχεται ότι κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα αναπαραγωγής, αντιγραφής, πώλησης ή εμπορικής εκμετάλλευσης το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Περιορισμός Ευθύνης

Το pitropakis.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει έγκυρες, ορθές και πλήρεις πληροφορίες, αλλά δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για ενδεχόμενα λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις.
Επίσης δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση των πληροφοριών που υπάρχουν στην ιστοσελίδα.

Για τους επισκέπτες

Μπορείτε να απολαύσετε 1900 Ανέκδοτα, Χιουμοριστικά Κείμενα, Σκίτσα, φωτογραφίες.

Το Σκίτσο Ημέρας